Zullen we het er gewoon eens over hebben?

<<

Beste inwoners van Koolwijk, Herpen, Overlangel, Neerloon en Keent
 
Zoals U wellicht al in de wandelgangen gehoord heeft, hebben Stichting Herpen in Woord en Beeld en de Zorgcoöperatie het Land van Herpen de organisatie op zich genomen voor een bijzondere themabijeenkomst op 17 september aangaande de 75 jarige bevrijding van Brabant. 
Wij als Dorpsraad vinden dit een avond om bij stil te staan en daarom is besloten onze openbare dorpsraadvergadering op deze avond niet door te laten gaan, opdat velen deze avond kunnen bezoeken en kunnen luisteren naar verhalen van hen die de oorlog nog aan den lijve hebben ondervonden.
 
Wel hebben de cijfers van recente onderzoeken van het GGD aanleiding gegeven om de "koppen" van de dorpsraden Herpen en Ravenstein eens bij elkaar te steken en gezamenlijk een avond te organiseren met als thema:
 
‘’Zullen we het er gewoon eens over hebben?’’
 
We kennen allemaal de uitspraak van bijna iedere ouder:
NEE, NEE MIJN KIND GEBRUIKT NIET, DAT WEET IK HEEL ZEKER!!!
Zonder ook maar stil te staan bij wiens kind dan wel gebruikt.
Van wie zijn die jointjes, die vele lachgasballonnen en de lege cannabiszakjes.
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik door jongeren onder de 18 schrikbarend hoger is dan wordt aangenomen.

Op woensdagavond 11 september organiseren beide Dorpsraden samen met Helder Theater, Novadic-Kentron en de GGD deze thema avond in Vidi Reo in Ravenstein, aanvang 19:30.
De avond zal worden geleid door Helder Theater dat diverse herkenbare situaties zal spelen, ondersteund door informatie over de werking en gevolgen van alcohol en drugs op het puberbrein door Novadic-Kentron en de GGD. Naast het delen van informatie willen we ouders van (aanstaande) pubers ook handvatten geven hoe hier mee om te gaan. Graag willen we in gesprek over hoe wij samen in Ravenstein en Herpen op een goede manier met het alcohol- en drugsgebruik om kunnen gaan, mede voor onze jeugd. Wij beloven een boeiende en interessante avond voor ouders en iedereen die met jongeren te maken heeft, dus naast ouders zijn ook trainers, coaches en andere begeleiders van harte uitgenodigd.
In 2020 volgt er een aparte avond voor de jeugd.
De locatie zal dan in Herpen zijn.