Bestuur Herpinia

<<

Waarschijnlijk hebben jullie ook de persconferentie van dinsdag 31 maart gezien, waarin het kabinet de verlenging heeft aangekondigd om de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, tot en met 28 april.

De KNVB heeft hierop bekend gemaakt de competities voor al het amateurvoetbal dit seizoen niet meer te hervatten. Dit besluit geldt voor alle mannen-, vrouwen- en jeugdvoetbal in heel Nederland.

De genomen maatregelen raken iedereen in Nederland en ook de voetbalsport. Alle sportparken zijn hermetisch op slot, in ieder geval tot en met 28 april a.s. Dat is natuurlijk heel jammer voor onze jeugd- en seniorenleden die niet in actie kunnen komen met hun team, waardoor ze zowel de voetbalsport als de gezellige ontmoetingen op ons sportpark en in de kantine moeten missen. Van de ouders en opa’s en oma’s op zaterdagmorgen langs de lijn tot onze trouwe supporters op zondag bij de wedstrijden van ons eerste elftal.

Voor de periode na 28 april proberen wij als bestuur toch nog op een goede manier tot besluitvorming te komen over de activiteiten, die tot de zomerperiode op sportpark De Wilgendaal plaats kunnen vinden, met inachtneming van de regelgeving van de overheid. Via de website zullen wij onze leden hierover verder informeren.

Geen eindstanden dit seizoen
De KNVB heeft, naast het besluit om de amateurcompetities incl. bekerwedstrijden niet meer te herstarten, ook besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen (periode) kampioenen en degradanten zijn. In het volgende seizoen starten de teams die nu in de A-categorie uit zijn gekomen (bij Herpinia zijn dit Herpinia 1 en Herpinia 2), in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-categorie zullen alle overige (jeugd)teams op de gebruikelijke manier voor het nieuwe seizoen worden ingeschreven bij de KNVB.

Corona virus
Hoewel de maatregelen  een vervelend bericht is voor de vele sport – en voetballiefhebbers, moeten we ons meteen realiseren dat veel mensen rechtstreeks zijn getroffen door het virus, er veel mensen ziek zijn, er helaas veel mensen komen te overlijden en velen verplicht thuis zitten. Zaken waarbij het voetbal er even niet toe doet.  Alles wat zo normaal was staat in ander perspectief. Er zijn zorgen over de gezondheid, het werk, inkomen en onze toekomst. Niks meer lijkt vanzelfsprekend en zeker. Onzekerheid. Of je nu voetballer bent, leider, supporter van je kinderen of vrijwilliger bent. Alles wat ons bindt is er voorlopig even niet, ook als bestuur worstelen we hiermee. We realiseren ons terdege dat het ook voor veel van onze sponsoren moeilijke tijden zijn. Wij hopen van harte dat ook zij uiteindelijk goed uit deze crisistijd zullen komen.

Gevolgen voor de vereniging: 
De overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties, doet terecht een beroep op ons allen om solidair te zijn. Wij merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.     

Herpinia is een vitale en gezonde vereniging en als bestuur zullen we er alles aan doen om dat ook zo te houden. We onderhouden contacten met KNVB, overheid en collega clubs over de nabije toekomst en eventuele maatregelen die nodig zijn. Natuurlijk hebben de genomen maatregelen, naast de uitoefening van de voetbalsport, ook op andere vlakken, waaronder financiën, gevolgen voor Herpinia. Rijks- en gemeentelijke overheid hebben hiervoor noodfondsen in het leven geroepen, waarvan Herpinia gebruik zal maken.

Laten wij allen vertrouwen houden om ons weer snel te mogen begroeten op sportpark De Wilgendaal.

Maar het allerbelangrijkste wat wij jullie toewensen is:

Blijf gezond en let op elkaar!

Namens het Bestuur Herpinia