Ontmoeten en sport in Neerloon, Overlangel en Keent

<<

De inwoners van dorpengebied Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) willen al enkele jaren een eigen accommodatie voor verenigingsactiviteiten. De gemeente heeft hiervoor € 550.000 beschikbaar gesteld. Een toekomstbestendige ruimte voor ontmoeten en sport, voor alle inwoners van NOK.

Om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden heeft de gemeente mogelijke locaties en scenario’s onderzocht. Samen met de Klankbordgroep ONK en de dorpsraad hebben we twee scenario’s gekozen die het meest haalbaar zijn. De mening van de inwoners hierover is belangrijk. Daarom is er een informatiebijeenkomst op 24 september. En kunnen inwoners kiezen voor één scenario via een stemkaart. Alle informatie hierover vindt u op deze pagina.

Waar hebben we naar gekeken?
We hebben verschillende locaties bekeken op hoofdlijnen: OKSV wedstrijdveld, kerk Overlangel, trainingsveld OKSV, TOG en Petjesbar. We hebben daarbij gekeken naar de:

- omgeving;
- mogelijkheden en beperkingen van het bestaande gebouw;
- investering die nodig is om de locatie geschikt te maken;
- kosten om de accommodatie te gebruiken en te onderhouden.

Stel uw vragen tijdens de informatiebijeenkomst
Wij vinden uw mening als inwoner van NOK belangrijk. Daarom kunt u persoonlijk vragen stellen over de scenario’s tijdens een informatiebijeenkomst op 24 september. Leden van dorpsraad Herpen, van de klankbordgroep ONK en ambtenaren van de gemeente Oss zijn dan tussen 19.00 uur en 21.00 uur in ’t Paviljoen in Overlangel. Let op, alleen op afspraak kunt u naar de informatiebijeenkomst.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er 10 bezoekers tegelijk aanwezig zijn. We werken daarom met tijdsblokken van 30 minuten per groep. Wilt u op 24 september persoonlijk vragen stellen? Maak dan een afspraak. Mail tot 24 september 12.00 uur naar w.mentink@oss.nl of bel naar Wiljan Mentink op 24 september vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur via telefoonnummer 14 - 0412.

Kies één favoriete scenario via stemkaart
Elke inwoner van NOK van 18 jaar en ouder mag een scenario kiezen. Bij de informatiebrief die alle inwoners hebben gekregen, zit een stemkaart. Elke inwoner van 18 jaar en ouder die volgens onze administratie op een adres woont, heeft een stemkaart gekregen. U mag maximaal 1 scenario kiezen. Anders is uw stem niet geldig.

Stemkaart inleveren tot en met 28 september
De stemkaart kunt u tot uiterlijk maandag 28 september naar de gemeente Oss sturen met de antwoordenvelop die bij de brief zat. U kunt de stemkaart ook in de stembus in ’t Paviljoen stoppen tijdens de informatiebijeenkomst op 24 september van 19.00 tot 21.00 uur.

Uitslag van stemming
De uitslag van de stemming maken we op 1 oktober bekend op deze website en via de gemeentelijke informatiepagina Oss Actueel.

Hoe gaan we verder?
Bij de besluitvorming neemt de gemeente de uitslag van de stemming, advies van de dorpsraad en reactie van de klankbordgroep ONK mee. De gemeente kan uiteindelijk toch iets anders besluiten. Hier zullen we altijd over communiceren. We verwachten dat het college van burgemeester en wethouders begin november een besluit neemt. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind december een besluit over het plan.