Jongerenraad Oss heeft nieuw bestuur

<<
De Osse Jongerenraad heeft op 4 september een nieuw bestuur verkozen, bestaande uit voorzitter Steffan Vos (22), secretaris Jurrien de Laat (17) en penningmeester Frits van den Hoogen (19). Danisha Dhawtal (19) en Richard Jansen (17) zijn verkozen tot algemeen bestuurslid. Steffan, Jurrien en Frits hadden al eerder een bestuursfunctie, Danisha en Richard zijn nieuw in het bestuur.

Dit jaar is bij de verkiezingen gebruik gemaakt van een nieuwe procedure; via een voordracht, die daarna is goedgekeurd door de leden. Een commissie bestaande uit René Peters (Wethouder Sociale Zaken, Jeugd & Onderwijs), Anil Makhan (Raadscommissielid en oud-bestuurslid jongerenraad) en Stanny Weber (Maatschappelijk Makelaar bij Vivaan) heeft alle kandidaten geïnterviewd en beoordeeld.

Binnenkort start de Jongerenraad een promotie- en ledenwerfcampagne, om zo de jongerenparticipatie binnen de gemeente Oss nog beter te krijgen. Bovendien staan er diverse adviezen op de agenda. Geïnteresseerde jongeren kunnen zich aanmelden via www.jongerenraadoss.nl.