Bewoners Beheren Buurt

<<
Werk mee aan de openbare ruimte in uw wijk.
Wat is uw initiatief?
Wilt u geveltuintjes of een buurt(moes)tuin aanleggen? Schoonmaakacties
houden? Of wilt u een speeltuin onderhouden? Het project Bewoners Beheren Buurt geeft u de mogelijkheid om samen met buurtgenoten te werken aan de openbare ruimte in uw wijk. Alle initiatieven zijn van harte welkom. U voertzelf uw ideeën uit. De gemeente Oss ondersteunt daarbij.
Waarom Bewoners Beheren Buurt?
U weet zelf het beste wat nodig is in uw wijk en wat er beter of mooier kan.
Daarom geeft de gemeente u graag de ruimte en mogelijkheid om de openbare ruimte te beheren en onderhouden. Hiermee kunnen we de kwaliteit van de openbare ruimte behouden en zelfs verbeteren.
Hoe geeft u een idee op?
Alle ideeën zijn welkom, groot en klein. Als het maar om beheer van openbaar terrein gaat. Bijvoorbeeld speelveldjes, geveltuintjes, groenstroken, straten,pleintjes en boomspiegels. Het kan zijn dat u alles zelf mag doen of dat de gemeente toch een deel van de taken blijft uitvoeren. Dat ligt aan de omvang van de werkzaamheden. Meer informatie en hoe u een initiatief op kunt geven, staatop www.oss.nl/bewonersbeherenbuurt. Na uw aanvraag bekijken we samen de mogelijkheden.
Eerdere en bestaande successen
Door het project Wijkgericht werken zijn al veel Osse inwoners actief in hun
buurt. Vooral met eigen beheer van groen en schoonmaakacties. De zwerfafvalpakkers (ZAPpers) ruimen samen regelmatig zwerfafval op. En in de wijk Ussen houden buurtbewoners samen de wijk schoon. De gemeente Oss werkt graag mee aan deze mooie initiatieven.
Meer informatie
Alle informatie over Bewoners Beheren Buurt staat op www.oss.nl bewonersbeherenbuurt.
Daar vindt u ook de spelregels en alle informatie om een initiatief
op te geven. U kunt ook bellen naar gemeente Oss, telefoon [0412] 629 911.
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.