Helden van Herpen

<<
Helden van 't Land van Herpen”


Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad Herpen waar ook Koolwijk Overlangel, Neerloon en Keent onder vallen, heeft het vrijwilligersteam van Zorgcentrum Maasland de titel 'Helden van het land van Herpen' gekregen. Het was voor het eerst in haar geschiedenis dat de Dorpsraad een vrijwilligersonderscheiding uitreikte. In zijn nieuwjaarstoespraak ging voorzitter Theo de Hosson in op het belang van vrijwilligers die in het dorpsraadgebied van Herpen veelvuldig en op vele fronten worden ingezet. Tenslotte las de Hosson het juryrapport voor: ,,De jury is van oordeel dat de vrijwilligers van het dienstencentrum Maasland zich bijzonder onderscheiden door enthousiast en geregeld present te zijn om ouderen van dienst te zijn op het gebied van wonen, verzorging, zorg, welzijn, entertainment en vervoer. Beurtelings geven 89 vrijwilligers hun bijdrage. Ze bieden een luisterend oor aan ouderen. Geduldig en met de nodige kennis en tact bieden zij de helpende hand in een ingewikkelder wordende samenleving.” Aan de onderscheiding is een geldbedrag van 500 euro verbonden.