HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Nieuws

Openbare dorpsraadvergadering Herpen in het teken van duurzaamheid en wonen

Datum: 10-4-2017

Duurzaamheid en energiebesparing is HET onderwerp van deze tijd. Landelijk is duurzaamheid aan de orde van de dag, maar ook lokaal. Dorpsraad Herpen wil een bijdrage leveren door Buurkracht in Herpen te presenteren. De organisatie Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk gemakkelijker. Bovendien kun je samen vaak inkoopvoordeel krijgen, waardoor de inwoners goedkoper uit zijn.

Ook het thema wonen staat op de agenda. Wat gaat Mooiland aan de huurwoningen doen in 2017 en wat verder aan duurzaamheid. Ook maakt de Dorpsraad afspraken met de gemeente over wonen. Welke onderwerpen zijn belangrijk in de toekomst op het gebied van wonen en zorg in Herpen en Overlangel.

Ook de voorzieningenkaart Herpen/Overlangel staat op de agenda en u wordt bijgepraat over een aantal lopende zaken. Kom meepraten dinsdag 18 april op de openbare dorpsraadvergadering.

Opening speelbos Herpen

Datum: 6-4-2017

Wethouder Johan van der Schoot opent op donderdag 13 april om 10.00 uur Speelbos Herperduin. Tijdens de opening zijn ook de leerlingen van een aantal basisscholen aanwezig. Zij hebben de toegangspoorten ontworpen. De leerlingen van Het Hooghuis locatie De Singel hebben deze poorten gebouwd.


De Das is een landroofdier, dat zijn sporen heeft in De Maashorst / Herperduin. Overdag verblijft de das in een burcht. In het speelbos is ook een speeltoestel met de naam De Das. Het speeltoestel is voor verschillende leeftijdsgroepen. De Das heeft een hoogte van 6, een totale lengte van 33 en een breedte van 23 meter. De kop van de Das heeft een toren waarin je op verschillende manieren naar boven kunt klimmen met net, ladder of via een wand. Via een meterslange buisglijbaan kun je de romp van de Das bereiken. Deze heeft aan klimnetten, klimtouwen, klimwanden, klimbruggen, glijpalen en ook rustplekken om even op adem te komen. Het project Speelbos de Das is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties en scholen. Het speelbos is gratis en vrij toegankelijk. Kijk voor meer informatie op de website www.oss.nl/speelbosherperduin.

Nieuwsberichten ouder dan een maand tonen

Agenda

April 2017

2 - 2 t/m 8 april: Goede Doelen Week Herpen (zie nieuwsbericht)

7 - Flessenactie basisschool: 14.00 - 17.00 uur (zie nieuws)

8 - Open dag Hulphond: 12.00-16.00 uur (zie nieuws)

8 - Inzameling goederen voor Zagreb: kerk Herpen: 10.00 - 15.00 uur (zie nieuws)

9 - Opening tribune Herpinia: 14.00 uur

13 - Opening speelbos Herperduin: 10.00 uur

18 - Openbare vergadering Dorpsraad Herpen: 't Slotje: 20.00 uur

18 - Aanmelden Indianankemap 2017: 't Slotje: 18.30 - 19.30 uur

20 - Aanmelden Indianankemap 2017: 't Slotje: 18.30 - 19.30 uur