Cultureel en ontspanning

Gilden

Op 29 oktober 1681 werd in Herpen het Hubertusgilde opgericht. Om er zeker van te zijn dat alle broeders en zusters van het Hubertusgilde op de hoogte waren van het gildenreglement, werd ieder jaar na de H.Mis op de feestdag van Hubertus voorgelezen.

Ook Overlangel heeft jarenlang een gilde gehad en in 1894 is deze ontbonden.Toneel.

Bekend is dat er in 1900 in Herpen al een toneelclub bestond, die regelmatig optrad. Het repertoire bestond meestal uit zware drama’s. De toneelstukken werden opgevoerd in cafè Bogaerts, het tegenwoordige café Theke en mannen en vrouwen keken gescheiden naar de uitvoering. ’s Middags woonden de vrouwen het toneel bij en ’s avonds de mannen. Voornoemde groep heeft bestaan tot de eerste wereldoorlog, waarna in 1922 het initiatief werd genoemde tot oprichting van een toneelgroep. De uitvoeringen van deze groep vonden plaats in de oude school. Toen pastoor Verkuijl naar Herpen kwam in 1929, liet deze een parochiehuis bouwen, waar toen ook de toneelstukken werden uitgevoerd. De tweede oorlog zorgde ervoor dat ook deze toneelgroep ophield te bestaan, maar na het einde van deze periode werd er weer nieuw leven ingeblazen. De toneelstukken werden wel anders, omdat er ook vrouwen meespeelden. Dit was voorheen nog niet het geval geweest. Toneel was een mannenzaak en als er soms een vrouw in een toneelstuk voorkwam, werd deze rol door een man gespeeld. In 1960 werd de toneelvereniging vanwege de teruglopende belangstelling door de opkomst van de televisie, opgeheven. In 1974 vond een heroprichting plaats en

"De Gheselle Van Den Spele" hebben tot op de dag van vandaag een niet meer weg te denken plek verworven in Herpen

Ook van Overlangel is bekend dat er in 1923 een toneelvereniging was. Deze hadden hun uitvoeringen in de gymzaal van de oude school. In de oorlogstijd ging het toneel gewoon door. Na overleg met de pastoor werden in 1941 stukken opgevoerd in het café van Frans van Munster en vervolgens op de deel. Omdat er op de deel niet gestookt kon worden werden er alleen uitvoeringen gegeven met goed weer. Later is ook de schuur van Jan Schraven in gebruik geweest als toneel. In 1949 in de toneelvereniging, genaamd Ontspanning Na Arbeid opgeheven vanwege verhuizing van een aantal spelers en ook de onderduikers in de oorlog deden niet meer mee.

Muziek

Muziekvereniging St.Hubertus werd opgericht op 31 mei 1931, eerst als harmonie en later als fanfare. Na de oprichting was de leiding van deze vereniging volledig in handen van de plaatselijke priesters. In de oorlog was de muziekvereniging niet actief, maar na deze periode werd de draad weer opgepakt. In 1961 werd de damesdrumband opgericht en werd er veel in het buitenland opgetreden.

Later werd de fanfare omgezet in een brassband.

Voetbal

Voetbalvereniging Herpinia is opgericht op 1 oktober 1928. Eerder was er ook al een voetbalclub actief die voetbalde op een weiland in de Kruisstraat. Vanaf 1929/1930 werden de eerste competitiewedstrijden door Herpinia gespeeld. Zij hadden in het begin concurrentie van een andere voetbalclub, die uit protest tegen Herpinia was opgericht. Deze vereniging droeg de naam DWM, DeWerkMan, omdat ze vonden dat de leden van Herpinia allemaal uit het dorp kwamen, dus van hogere stand. Deze club heeft ongeveer drie jaar gevoetbald en is toen opgeheven, waarna de meeste leden zich aansloten bij Herpinia.

In Overlangel werd in de jaren dertig de voetbalvereniging OVV, Overlangelse Voetbal Vereniging, opgericht. Er werd gespeeld met 1 junioren- en 1 seniorenelftal. Het veld waarop gespeld werd lag op het Molenveld, waar nu de gasunie is. Tijdens de tweede wereldoorlog kwam de klad in de vereniging, maar na deze tijd werd er weer nieuw leven ingeblazen. Zo ontstond OKSV, de Overlangelse Keentse Sport Vereniging, die op 1 september 1949 werd opgericht.

Korfbal

Korfbal werd in Herpen gespeeld onder de naam Juliana en in Overlangel onder de naam TOG, afkorting van Tot Ons Genoegen.

Verkennerij

In 1947 werd door de familie van Erp uit Oss in de bossen van Herpen de blokhut Maupertuus gebouwd, genoemd naar Reinaart de Vos, Heer van Maupertuus, die in deze streek leefde omstreeks 1850. Het was een langwerpige hut met een slaapruimte voor zestig personen, die bedoeld was als buitencentrum voor de jeugd van het district Oss. Hier konden kajotters en kajotsters, verkenners, welpen, gidsen met hun leiders en leidsters op gezette tijden activiteiten ontplooien, die hun ontwikkeling zou bevorderen.