Geschiedenis van Herpen

De geschiedenis van Herpen gaat terug tot in het verre verleden.

In 1938 werd onder Schaijk, dat vroeger tot grondgebied van Herpen behoorde, bij opgravingen een skelet gevonden, waarvan wetenschappelijk is vastgesteld, dat het dateert van plusminus 1500 jaar voor Christus. Dat bewijst dat in de prehistorie de gemeente Herpen, of althans het land van Herpen, bestond en bewoond werd.

De naam Herpen wordt al genoemd in het jaar 814 en verder ook in 870, wanneer het patronaatsrecht over de kerk van Herpen aan de abdij van Lorsch wordt opgedragen.

In de middeleeuwen en late middeleeuwen was Herpen een aanzienlijke plaats. Tot ver in de 16e eeuw wordt gesproken over de Heerlijkheid Herpen of het Land van Herpen.