Nieuwe Verkeersregels, oh jee?

<<

Opfriscursus verkeersregels
Door: Willy van Summeren
Dinsdag, 23 April 2019. Aanvang 19.30 -21.30 In de Huiskamer, met een pauze.

Voor de meesten van ons is het al heel wat jaren geleden dat men een rijbewijs heeft behaald. Het praktisch rijexamen en natuurlijk ook het theoretisch examen.

In de loop der jaren is er echter veel veranderd en via de media zijn de meeste veranderingen in grote lijnen wel bij ons binnengekomen. Toch is er in de loop der jaren wel wat kennis verloren gegaan, of zijn nieuwe regels niet altijd duidelijk.
In deze opfriscursus wil ik u de kans geven om op een interactieve manier uw kennis een beetje bij te spijkeren. Allereerst doen we een testje met 25 vragen over gedrag op kruisingen. Denk hierbij aan de regels bij voorrang verlenen en voor laten gaan. Dit zijn de meest voorkomende regels in het verkeer en u komt deze dan ook dagelijks meerdere malen tegen.

De rest van de onderwerpen die we gaan behandelen, kunt u zelf bepalen. Aan de hand van uw vragen, kunnen we met ons theoriesysteem deze onderwerpen bespreken. Als u uw smart phone meebrengt kunt u inloggen op het theoriesysteem en actief meedoen in de testjes. Uw telefoon fungeert dan als antwoord kastje. Een smart phone of tablet met wifi is hier voor geschikt. Er zijn geen telefoonkosten voor u. Alles gaat via wifi.
Ik hoop op veel vragen en veel discussie, zodat we lekker actief onze kennis wat bij kunnen spijkeren.

Opgeven bij Tonny van Beerendonk thema@zorgcooperatieherpen.nl of een telefoontje naar haar 06-57537090.
Opgeven voor 17 april 2019.
Entree: Gratis voor leden en kleinkinderen.
Niet leden betalen € 3, voor kleinkinderen gratis.