OVHO schenkt beachvlag

<<

Voor de vierde keer werd in Herpen en sinds vorig jaar ook Overlangel de Goede Doelen Week georganiseerd.

Ruim 90 vrijwilligers zijn in touw geweest om enveloppen rond te brengen en daarna, verspreid over 2 dagen, weer op te halen.

In Herpen en Overlangel waren ekele spandoeken opgehangen om mensen te attenderen op de Goede Doelen Week.

Wenselijk was nog een beachvlag die voor 't Slotje kon worden geplaatst tijdens de collectedagen.

De Ondernemersvereniging Herpen-Overlangel hebben deze wens vervuld en een prachtige vlag geschonken.

De organisatie van de Goede Doelen week stelt dit zeer op prijs en bedankt dan ook OVHO voor deze vlag.