Vervallen Openbare raadsvergadering Dorpsraad Herpen

<<

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen dat de Openbare Dorpsraadvergadering op 7 mei komt te vervallen.
In plaats daarvan is er een vervolgavond op de avond over het wonen in Herpen.
Aan hen, die op deze woonavond interesse toonden zijn de uitnodigingen reeds verstuurd.
Enkele andere leden zijn dan bezig met het verder verwerken van de opbrengsten van de leefbaarheidsavond en daar verder richting aan te geven.