Coronavirus informatie Huisartsenpraktijk Herpen

<<

Zoals je weet neemt het aantal coronagevallen in Nederland af en zijn de maatregelen versoepeld. Dit biedt ruimte voor meer mogelijkheden in de huisartsenzorg. Huisartsenpraktijk Herpen wil laten weten dat je ook voor NIET- spoedeisende klachten gewoon weer contact kunt opnemen met de huisartsenpraktijk. Omdat het team rekening moet houden met de richtlijnen van het RIVM is het aantal consultplekken in de praktijk nog beperkt.

Het team vraagt jouw aandacht en begrip voor het volgende om onnodige drukte en daarmee besmettingsgevaar in de praktijk te voorkomen:

- Kom niet naar de praktijk maar bel naar de praktijk als je denkt zorg nodig te hebben. De doktersassistente en/of huisarts bekijken dan samen met jou wat in jouw situatie het beste is om te doen

- Als je op consult komt verzoeken wij je alleen te komen

- Kom niet eerder dan 1-2 minuten voor jouw afspraak de praktijk binnen. Ben je toch te vroeg? Dan vragen wij je in de auto of buiten te wachten

- De assistente zal je vragen of je luchtwegklachten hebt. Als er luchtwegklachten zijn dan mag je niet naar het reguliere spreekuur komen. Wel wordt er een apart spreekuur georganiseerd voor patiënten met luchtwegklachten die snel zorg nodig hebben. Als je te ziek zou zijn om naar de huisartsenpraktijk te komen, dan komt de dokter aan huis een visite afleggen

- Iedereen met acute luchtwegklachten (met of zonder koorts) wordt beschouwt als zijnde mogelijk “besmet” met Corona

- Waar mogelijk zullen er nog steeds telefonische consulten ingepland worden. Dit geldt ook voor de praktijkondersteuners.

- Er wordt weer iedere dag bloed geprikt in de praktijk van 8.00 tot 10.30 uur. Maar dit zal gebeuren op afspraak. Bel dus van tevoren om met de assistente een geschikte dag en tijd af te spreken. Op deze manier proberen we het aantal bloedprikkers zoveel mogelijk te verspreiden over de beschikbare dagen en tijden. Er kan je ook gevraagd worden bloed te laten prikken op de prikposten in Schaijk of Ravenstein

Wij volgen de richtlijnen van onze beroepsgroep in het kader van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
Bij luchtwegklachten (hoest en/of verkouden e/o keelpijn e/o koorts) geldt nog steeds:

- Blijf thuis en kom met niemand in contact, behalve met het eigen gezin
- Blijf thuis totdat je minimaal 24 uur volledig klachtenvrij bent
- Als jouw klachten van dien aard zijn dat je denkt medische hulp nodig te hebben bel ons
- Heb je een gezinslid met klachten maar heb je zelf geen klachten: dan gelden dezelfde adviezen als voor iedereen (voor noodzakelijke activiteiten wel naar buiten). Heeft dit gezinslid koorts: dan blijft het hele gezin thuis.

In de behandeling van mensen met herstel na corona werken wij zo nodig samen met (o.a.) de specialist, fysio/oefentherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog. Wij hopen met deze maatregelen de zorg om jouw gezondheid zo goed mogelijk te regelen.