Goede Doelen Week 14 t/m 18 september 2020 Herpen ONK

<<

Helaas kan er nog niet gecollecteerd worden. Maar toch hebben de Goede Doelen nu nog meer dan anders jouw gift nodig. De werkgroep Goede Doelen Week Herpen ONK heeft daarom besloten om in de week van 14 t/m 18 september een alternatieve week te verzorgen.  

In deze week kun je jouw gift overmaken naar NL23 RABO0156740001 t.n.v. M.A.F van Ras-Siebers.

Zij is de penningmeester van de Goede Doelen Week Herpen ONK. Dit rekeningnummer betreft een aparte, gezamenlijke rekening van de voorzitter (F.P.M. van Hal-Siebers) en de penningmeester. Sinds de start van GDW Herpen-ONK wordt er vanaf deze rekening het gecollecteerde geld overgemaakt naar de diverse goede doelen. GDW Herpen-ONK heeft besloten om nog geen stichting te worden omdat dit extra kosten met zich meebrengt.

Het ingezamelde bedrag wordt over de tien goede doelen verdeeld. Het geld wordt verdeeld volgens een verdeelsleutel die is gebaseerd op de opbrengsten van vorig jaar (2019). Voorbeeld: wanneer vorig jaar de totale opbrengst € 3.000,- was waarvan € 10000,- bestemd was voor de Hartstichting, dan was dit 1/3 deel van het totaal. Dit jaar maken we dan ook weer 1/3 deel van de totale opbrengst naar de Hartstichting over.

Dit jaar worden de volgende Goede Doelen gesteund: 

• Alzheimer Nederland

• Brandwonden Stichting

• Diabetes Fonds

• Hartstichting

• KWF Kankerbestrijding

• Longfonds

• Maag Lever Darm Stichting

• Nierstichting

• Reuma Nederland

• Rode Kruis

De organisatie vraagt iedereen om een kleine gift en zorgen ervoor dat jouw bijdrage bij de juiste doelen terecht komt. 
Namens de organisatie willen wij je alvast bedanken! 

Voor vragen kun je contact opnemen via de mail