Verplaatsing collecte Goede Doelen Week

<<

Beste bewoners van Herpen,Overlangel, Neerloon en Keent. Helaas hebben we moeten besluiten om de collecte in april 2021 niet plaats te laten vinden. Corona beperkt het nog teveel en we willen onze collectanten geen risico's laten lopen. Dus in april nog geen envelop in de bus. Hopelijk kunnen we in juni of september op pad. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.