Check jouw gezondheid voor het stemmen

<<

Je kunt op de verkiezingsdag net als altijd stemmen in een stemlokaal. In het stemlokaal gelden maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Dit jaar moet je op de dag dat je gaat stemmen wel vooraf een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. Je ontvangt de gezondheidscheck bij jouw stempas.

Als je alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag je naar het stemlokaal. Als je één van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan word je gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. Je kunt via de achterkant van jouw stempas iemand machtigen om jouw stem uit te brengen.

www.elkestemtelt.nl

Iemand machtigen bij verkiezingen 
Als je zelf niet kunt stemmen, dan kun je iemand machtigen. Dat betekent dat je iemand anders toestemming geeft om voor jou te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

- je machtigt iemand via jouw stempas. Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als jou; 
- je machtigt iemand schriftelijk. Dan krijgt degene die namens jou gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Voor een volmacht voor de verkiezingen geldt dat de gemachtigde:
- voor maximaal 3 personen per volmacht mag stemmen;
- de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem;
- bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien;
- zich bij het stemmen moet identificeren.

Zo machtig je iemand via jouw stempas (onderhandse volmacht):
- iemand machtigen met jouw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen;
- vul de gegevens in op de achterkant van de stempas;
- zet jouw handtekening; 
- laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten. De gemachtigde is degene die namens jou gaat stemmen;
- geef de gemachtigde een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Jouw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag de kopie ook via een smartphone of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.
- de gemachtigde neemt jouw stempas en de kopie van jouw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om te stemmen.

Zo geeft u een schriftelijke volmacht af:
-
download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht of vraag het aan bij de gemeente;
- vul jouw deel van de aanvraag in;
- laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen;
- stuur het formulier naar Gemeente Oss, afdeling burgerzaken, Antwoordnummer 10018, 5340 VB Oss. Zorg ervoor dat het formulier uiterlijk 12 maart 2021 vóór 17.00 uur bij de gemeente is;
- de gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd;
- de gemachtigde stemt met het volmachtsbewijs.

Ben je in het buitenland?
Ben je tijdelijk in het buitenland, maar sta je nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kun je ook iemand machtigen om voor jou te stemmen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

Kijk voor meer informatie op www.oss.nl/verkiezingen