Renovatie Huize Maasland Herpen

<<

 Zorgcentrum Maasland in Herpen wordt grondig gerenoveerd. "Oorspronkelijk is Maasland gebouwd als verzorgingshuis, maar nu past het bouwkundig niet meer bij de wijze waarop nu en in de toekomst zorg wordt verleend", laat BrabantZorg weten. "Om mensen met een zware zorgvraag nu en in de toekomst te kunnen verzorgen moet Maasland gerenoveerd worden. En dat is een hele operatie."

In de toekomstige situatie worden er 40 appartementen gerealiseerd (ten opzichte van 45 nu) en 4 huiskamers waarin gezamenlijk gekookt en gegeten wordt. Naast huiskamers zal er ook een ontmoetingsplein komen, waar ook de kapper gevestigd wordt. "Het nieuwe Maasland wordt kleinschaliger, wonen staat echt centraal en er komen gastvrouwen die zich bezig houden met welzijn en tegelijkertijd altijd in de buurt van de bewoners zijn. Mensen met dementie krijgen meer bewegingsruimte door de toepassing van leefcirkels. Een ‘leefcirkel’ is een vorm van zorgtechnologie voor mensen met dementie. Een bewoner draagt een tag bij zich, die zijn bewegingsruimte ‘op maat’ inregelt."

Bron: arenalokaal.nl