Voortgang bouw ‘t-Schrijverke

<<

Het is al weer sinds de afgelopen herfst dat u van ons bericht heeft ontvangen. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden achter de rug en is de bouw in volle gang. De bouw van ‘t-Schrijverke krijgt nu echt vorm. De samenwerking tussen Optimus, kinderopvang Op de Boerderij en de gemeente Oss gaat richting de oplevering voor de zomer 2021.

Wat is de huidige planning?
De planning ziet er op dit moment als volgt uit:

- Ruwbouw gereed start afbouw: april 2021

- Start aanleg park: juli 2021

- Start aanpassing wegen: augustus 2021

- Verhuizen School: augustus 2021

- School in gebruik: september 2021

Voortgang Bouw
De bouw van de nieuwe basisschool, de kinderopvang en de gymzaal vordert gestaag en ligt op planning. Het hoogste punt is geweest en momenteel is men bezig met de ruwe afbouw. Het ontwerp van de afbouw en inrichting nadert nu zijn einde zodat daar in april mee kan worden gestart. De aanbesteding van de werkzaamheden voor de inrichting van het terrein en de aanpassingen van de wegen zijn nu in voorbereiding.

Inrichtingsplan
Kleuren, materiaal van het gebouw worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Het thema is binnen en buiten met elkaar te verbinden waarbij de natuur een belangrijke plaats in neemt. Het “Plein” van de school is ontworpen als een openbaar park waar eenieder gebruik van kan maken. Het park bevat een schat aan planten en mogelijkheden voor jong en oud om samen te ontspannen en te leren.