Bestuur Stichting Herpen in Woord en Beeld vernieuwd

<<

In een speciale digitale bijeenkomst hebben de aftredende bestuursleden van Stichting Herpen in Woord en Beeld op 26 april hun taken overgedragen aan het nieuwe bestuur.

De stichting Herpen in Woord en Beeld, opgericht in 1990, is een stichting die tot stand is gekomen door een aantal initiatiefnemers voor de uitgave van het historische boek 'Een eeuw in Woord en Beeld'. Het doel van de stichting is het ontwikkelen van activiteiten tot behoud van het cultureel erfgoed ten behoeve van de gemeenschappen die horen tot het grondgebied van de dorpsraad Herpen. Daarnaast zet de stichting zich in voor de leefbaarheid in deze gemeenschappen.

Voorzitter Wil Koopmans en secretaris Dorathé Franken hadden enige tijd geleden al aangegeven te willen stoppen met hun bestuursfunctie en mede om gezondheidsredenen wilde ook Wim van Boxtel een stapje terug doen. Zo bleef alleen Thijs van Rossum, penningmeester van de Stichting, als bestuurslid over.

Bestuur en vrijwilligers deden toen een beroep op Emiel de Klein, Wilfried Ploegmakers en Bert van de Linden – in verschillende hoedanigheden nog nauw betrokken bij de Stichting - om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Het voortbestaan van de stichting moest gewaarborgd worden.

Na een uitgebreide zoektocht en diverse gesprekken met potentiële kandidaten is een nieuw bestuur gevormd dat vanaf 26 april in de volgende samenstelling opereert:
Patrick Princen, voorzitter; Mariëlle van de Burgt-Van Geffen, bestuurslid; Martien van Zutven, secretaris; Susan van der Burgt, bestuurslid; Thijs van Rossum, penningmeester; Astrid van Toonen, bestuurslid en Hans van der Linden, bestuurslid. Wim van Boxtel blijft ondersteunend lid van het bestuur.
Mariëlle woont in Overlangel, de andere leden in Herpen. De aftredende bestuursleden zijn zeer verheugd met het nieuwe veelzijdige bestuur. De continuïteit van de Stichting Herpen in Woord en Beeld is, mede door de inzet van een grote groep vrijwilligers uit de lokale gemeenschap, gewaarborgd.

Bron:Arena Lokaal