Lintje voor Joke Reijs-Jansen uit Overlangel

<<

 Tijdens de traditionele lintjesregen in de gemeente Oss is Joke Reijs-Jansen uit Overlangel koninklijk onderscheiden. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Joke Reijs-Jansen is op diverse terreinen actief (geweest) voor de gemeenschap van Overlangel en omliggende kernen. Onder meer als bestuurslid van de Stichting Jeugdbelangen Overlangel, Neerloon en Keent, vrijwilligster op basisschool St. Antonius Abt, vrijwilligster bij de St. Johannes den Doper-parochie en als voorzitter van de Katholiek Bond voor Ouderen (KBO).

Bron: Arena Lokaal