Nieuw doel Goede Doelen Week

<<

In de week van 13 tot 20 september 2021 wordt de Goede Doelen Week georganiseerd in Herpen, Industrieterrein de Bulk, Overlangel, Neerloon en Keent. Tijdens deze week wordt er gecollecteerd voor 11 landelijke goede doelen. Een nieuw landelijk doel dat dit jaar is aangesloten is het Fonds Gehandicaptensport. 

De collecte wordt georganiseerd volgens de coronarichtlijnen van het RIVM.

Inwoners krijgen een formulier in de bus waarmee ze kunnen aangeven welk doel ze willen steunen. Het ingevulde formulier met geld in een envelop wordt later door collectanten opgehaald op 14 en 15 september 2021.

Hopelijk kan er een mooi bedrag aan de 11 doelen worden overgemaakt, zodat zij hun goede werk kunnen voortzetten.