Collecte Goede Doelen Week

<<

De Goede Doelen Week Herpen/ONK (Overlangel-Neerloon-Keent) organiseert jaarlijks een gezamenlijke collecte voor meerdere erkende goede doelen.

Met de opbrengst van de collecte worden de activiteiten van de doelen ondersteund, zoals wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziekten of maatschappelijk activiteiten.

 De Goede Doelen Week Herpen/ONK wordt gehouden in de week van 13 tot 20 september 2021.

Met de inzet van 130 collectanten wordt in deze week een gezamenlijke collecte gehouden voor 11 erkende goede doelen.

Onze collectanten bezorgen huis aan huis een envelop met informatie over de collecte en een invullijst waarop de deelnemende goede doelen zijn aangegeven met hun doelstelling.

Op dinsdag 14 en woensdag 15 september 2021 worden de enveloppen,  met daarin uw gift, weer opgehaald.

Uiteraard worden de richtlijnen van de RIVM i.v.m. corona in acht genomen.

 Na de telling worden de bedragen toegekend aan de deelnemende doelen, zoals dit is aangegeven op het collecteformulier.

De opbrengsten worden bekend gemaakt via lokale media.

 De organisatie van de Goede Doelen Week Herpen/ONK hoopt, net als in voorgaande jaren een mooi bedrag te kunnen verdelen, zodat de goede doelen hun belangrijk werk kunnen blijven voortzetten.

 Hartelijk dank: werkgroep GDW Herpen -ONK.