Openbare vergadering Dorpsraad Herpen

<<

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van Dorpsraad Herpen

 

Datum                   : dinsdag, 28 september 2021

Aanvang               : 20.00 uur

Locatie                  : ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen

 

Agenda

 

Opening en welkom.

 

Terugblikken:

Alard van Herpenplein

School

Slotje

Waterkwaliteit Hamelspoel

               

Zonnepanelen op de geluidswal van de A50

 

Buurtpreventie

 

Toelichting op het woonplan Hofje Wilgendaal alwaar 13 levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd voor senioren van 55 jaar en ouder.

Wethouder van der Schoot, Vincent Snels initiatieffase Woningbouw Herpen

Wim van Hoogstraten: uitgangspunten en achtergronden op Hofje

Wouter Princen: presentatie uitwerking ontwerp 13 woningen

Notaris Rom van Drongelen: erfpacht

Makelaar Ron Cheizoo: verkoop

Bouwbedrijf Reuvers, Rick Bosch: verdere voortgang

 

Mededelingen

                Informatie Gebiedsbeheerder indien aanwezig

                Informatie Politie indien aanwezig

                Ingekomen en uitgaande stukken

 

Subsidieaanvragen

 

Rondvraag

 

Sluiting

 

Met vriendelijke groet,     

 

Will de Hoog,                                                                    

Voorzitter Dorpsraad Herpen.