Opbrengst 2021 Goede Doelen Week Herpen-ONK

<<

De Goede Doelen Week Herpen-ONK 2021  is weer achter de rug.

Vanwege Covid werd de collecte, die normaal in het voorjaar wordt gehouden, verschoven naar september.

In de week van 12 tot 18 september is er dankzij de fantastische inzet van de collectanten het prachtige bedrag van 14.523,57 euro opgehaald, waarvan in Herpen  10.777,32 euro en in Overlangel, Neerloon en Keent 3746,25  euro.

Wij willen alle inwoners van Herpen, Overlangel, Neerloon en Keent danken voor hun gift alsmede iedereen die heeft bijgedragen aan deze collecte, in welke vorm dan ook, namens de  11 deelnemende goede doelen en de organisatie van de Goede Doelen Week Herpen-ONK.