Struintocht Rondje Keent in teken van lente

<<

Brabants Landschap verzorgt zondag 10 april weer de struintocht Rondje Keent, door de natuur in de uiterwaarden van de oude Maasbocht tussen Ravenstein en Grave. Bijzondere aandacht tijdens deze wandeling met gids, is er voor de lentenatuur. Ook is er veel aandacht voor de grote wilde grazers in het gebied, taurossen en Exmoorpony’s. De wandeling begint om 10 uur bij het informatiecentrum van Brabants Landschap en Stichting Taurus aan de Zuijdenhoutstraat 2 in Keent. 

Deze struintocht gaat vooral over onverharde paden. Vaak over paadjes die zijn gemaakt door de grote grazers in het gebied. Start is om 10 uur bij het infopunt en de tocht duurt tot circa 12.30 uur. Parkeren kan op het terrein van het infopunt en deelname is gratis. Vrije gift mag. Aanmelden is niet nodig.

Hand in hand
In het natuurgebied van de oude Maasbocht in Keent vindt iets bijzonders plaats. Ruimte voor water en natuurontwikkeling gaan hand in hand. Sinds enkele jaren probeert men ook hier het imposante Europese oerrund terug te brengen in de natuur. Door kruising en selectie met oude runderrassen uit Europa worden stappen gezet op weg naar het oerrund, de tauros. Deze was de voorouder van alle koeien in Europa. De runderen zorgen samen met de Exmoorpony’s ervoor dat het gebied open blijft om water uit de Maas te kunnen bergen bij een hoogwaterstand en nieuwe natuur een kans te geven.

Brabants Landschap
De provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, is nog het thuis van vele vrij levende planten- en diersoorten. Dit komt onder meer doordat Brabants Landschap ruim 17.000 hectare bos, heide, ven, zandverstuiving, beek- en rivierdalen, landgoederen, boerderijen, forten en kastelen met zorg beheert. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden. Een groot netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee met de bescherming van weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen. Dit kost echter veel geld. Voor € 1,25 per maand helpen mensen al om onze waardevolle natuur te beschermen. Voor meer informatie zie www.brabantslandschap.nl.

Informatie
Voor vragen over deze wandeling op iedere tweede zondag van de maand kunt u contact opnemen met René van den Heuvel, coördinator informatiecentrum Brabants Landschap Keent, tel. 06-57018301 of via e-mail: ramvdheuvel@home.nl.