Opbrengst Goede Doelen Week Herpen-ONK

<<

De Goede Doelen Week Herpen-ONK 2022 heeft een totaal bedrag van € 14.650,- opgebracht.

Hiervan was de opbrengst in Herpen € 10.800,- en in ONK € 3850,-.

De opzet waarmee we nu al weer 7 jaar werken blijkt succesvol. Eénmalig een collecte voor 11 grote bekende goede doelen met vrijheid van besteding per goed doel wordt door inwoners als zeer prettig ervaren.

Wij willen alle inwoners van Herpen, Overlangel, Neerloon en Keent die hebben bijgedragen heel hartelijk danken alsmede ook Plus,  Zorgcoöperatie Land van Herpen  en Dorpshuis ’t Slotje.

Natuurlijk een welgemeend dank je wel aan alle collectanten voor hun geweldige onmisbare inzet.

Namens alle 11 deelnemende goede doelen en de organisatie van de Goede Doelen Week Herpen-ONK.