Opbrengst Goede Doelen Week

<<

De Goede Doelen Week Herpen-ONK 2023 heeft een totaal bedrag van € 15.200,00 opgebracht. Hiervan was de opbrengst in Herpen € 11.295,00  en in ONK € 3905,00

De opzet waarmee werken blijkt succesvol: eénmalig een collecte voor 11 grote bekende goede doelen met vrijheid van besteding per goed doel wordt door inwoners als zeer prettig ervaren.

Wij willen alle inwoners van Herpen, Overlangel, Neerloon en Keent die hebben bijgedragen heel hartelijk alsmede danken ook Plus, en Dorpshuis 't Slotje.

Natuurlijk een welgemeend dank je wel aan alle collectanten voor hun geweldige onmisbare inzet.

Namens alle 11 deelnemende goede doelen en de organisatie van de Goede Doelen Week Herpen-ONK