kennismaking Cooperatie Land van Herpen

<<

Bent u onlangs in het dorpsraadgebied Herpen komen wonen?

Bent u binnen dit gebied verhuisd naar een andere wijk of kern? We hopen dat u uw weg al een beetje heeft kunnen vinden, wellicht nog wat onwennig.

Coöperatie het Land van Herpen nodigt u uit om elkaar als nieuwe inwoners te treffen en kennis te maken.

 In een ongedwongen sfeer kunt u tijdens ons maandelijks koffiemoment op zondag 3 september van 10:30- 12:00, elkaar ontmoeten in de prachtig hernieuwde Huiskamer van 't Slotje

nl met andere inwoners die daar doorgaans aanwezig zijn.

De gastvrouwen van de Coöperatie heten u daar welkom en serveren koffie of thee en natuurlijk staat er ook voor de kinderen iets lekkers klaar.

 Inwoners van het dorpsraadgebied Herpen: zijn uw buren nieuw?

Maak ze attent op deze ochtend, misschien lezen zij dit bericht niet.

 

Kernteam Ontmoeten