Burgemèsterskandidaten Bônneland stellen zich voor

<<

Op carnavalsdeinsdag 24 februari 2009 kiezen de stemgerechtigde vrouwen van Herpen weer een nieuwe Burgemèster. De laatste dag van de Carnaval is een dag vol lol, vurige campagneliederen en leuzen, een grote karavaan trekkend van stemlokaal naar stemlokaal, uniek in Nederland, spanning ten top, ja echt een geweldige mooie dag.

Tot nu toe hebben zich 3 kandidaten opgegeven. Marcel van der Voort namens zijn zelf samengestelde campagneteam, Frank van Grinsven namens CV Ut ken nie Gekker en Tonny van Boekel. In de onderstaande teksten zullen de strijdlustige heren zich even voorstellen en toelichten waarom de vrouwen op hen moeten stemmen.