Herstel Erfdijk

<<
Vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss gaan vanaf tot 15 maart 2010 verder met de uitvoering van het vegetatiebeheer- en inrichtingplan van de Erfdijk.
Dit is een vervolg op de werkzaamheden die in 2007 zijn begonnen. De snoei- en dunningswerkzaamheden vinden vooral plaats op het talud aan de zuidzijde van de Erfdijk en langs het Lindenwiel.
Het weilandperceel aan de zuidzijde van de Erfdijk bij het Kouwiel is opnieuw ingericht. De inrichting wordt afgestemd op de maatregelen die voor de inrichting van de Ecologische verbindingszone Erfdijk Munsche Wetering zijn opgesteld. Er zijn twee poelen van elk ongeveer 200 m2 gegraven, omringd door een natte laagte. Deze zijn vooral geschikt als leefgebied voor amfibieƫn. Langs de flauwe oevers kan zich een rijke oevervegetatie ontwikkelen die van belang is voor libellen, vlinders, amfibieƫn en vogels. Op enkele plaatsen worden struikvegetaties van meidoorn en sleedoorn en enkele solitaire bomen (zwarte els) aangeplant. De Erfdijkse wetering wordt over een lengte van ongeveer 700 m opgeschoond en voorzien van een ecologische oever aan de zuidzijde.
Op diverse plaatsen wordt de Erfdijk hersteld door aanvullen van het bestaande dijklichaam. Zo wordt de watergang, die de Erfdijk langs de Hamelspoelweg doorsnijdt, overbrugd met een dijklichaam, voorzien van een duiker. Wandelaars hoeven dan niet meer van de Erfdijk af om hun route te vervolgen. Ook wordt hiermee een veilige doorgang voor de das gerealiseerd. Het dijklichaam wordt met grond uit de te graven poelen aangelegd. Ook op enkele plaatsen waar het dijklichaam deels is afgegraven of teveel is uitgesleten, wordt grond aangebracht tot de oorspronkelijke hoogte.