Plastic inzameling

<<
Naast de huis-aan-huis inzameling van plastic verpakkingsafval komen er ook speciale ondergrondse containers in de gemeente Oss. Momenteel wordt gewerkt aan de plaatsing van vijf containers bij winkelcentra. Vanwege de weersomstandigheden is de plaatsing wat vertraagd. Zodra de containers gebruikt kunnen worden, wordt dit bekendgemaakt.
Locaties containers
In totaal wil gemeente Oss dertien ondergrondse containers plaatsen in 2010. De eerste vijf containers worden binnenkort op de volgende locaties geplaatst:
• Vierhoeksingel bij supermarkt Super de Boer;
• Parkeerterrein Burchtplein bij uitrit naar Singel 1940-1945;
• Winkelcentrum Ruwert aan de Brederostraat;
• Winkelcentrum ussen aan de Looveltlaan;
• Kerkplein / St. Willibrordusstraat Berghem.
Op bovenstaande locaties staan al glas- en textielcontainers.
Er komen dus nog acht ondergrondse containers bij, waarvan één in Ravenstein, één in Herpen en één in Lith. Het huis-aan-huis ophalen van plastic verpakkingsafval blijft ook doorgaan.
Geef plastic afval een nieuw leven!
In Oss zijn we in oktober 2009 begonnen met plasticinzameling en dat loopt tot nu toe erg goed. Volgens de huidige berekeningen wordt op jaarbasis 12 kilo per huishouden gehaald. Streven is 15 tot 20 kilo. Door hergebruik van kunststof verpakkingen ontstaat een nieuwe grondstof voor de productie van andere kunststof verpakkingen, maar ook bijvoorbeeld voor fleece kleding, speelgoed en tennisballen. Hoe meer kunststof verpakkingen we met z'n allen scheiden des te beter het is voor ons milieu!

Nascheiden geen optie
Het nascheiden van plastic verpakkingsafval is in de provincie Noord-Brabant voorlopig geen optie. Deze optie wordt door het afvalverwerkingsbedrijf namelijk niet ondersteund. Gemeente Oss kiest daarom voor twee mogelijke verzamelsystemen: huis-aan-huis inzameling én via ondergrondse containers.