Burgemèsterskandidaten Bônneland stellen zich voor

<<
Op carnavalsdeinsdag 16 februari 2010 kiezen de stemgerechtigde vrouwen van Herpen weer een nieuwe Burgemèster. De laatste dag van de Carnaval is een dag vol lol, vurige campagneliederen en leuzen, een grote karavaan trekkend van stemlokaal naar stemlokaal, uniek in Nederland, spanning ten top, ja echt een geweldige mooie dag.
 
Tot nu toe hebben zich 3 kandidaten opgegeven. Rick van Griensven namens CV Goei Greij, John van den Broek namens CV Schôn Gedon en Rene Fortgens namens zijn zelf samengestelde campagneteam. In de onderstaande tekst zullen de strijdlustige heren zich even voorstellen en toelichten waarom de vrouwen op hen moeten stemmen.
 
Klik hier voor meer informatie over de kandidaten