Lovende woorden op afscheidsreceptie Stichting Carnaval Herpen

<<
Voorafgaand aan het 11-11 bal op zaterdagavond 13 november organiseerde Stichting Carnaval Herpen een afscheidsreceptie voor Prins Toon d'n Derde, adjudant Patrick en voor de raads- en bestuursleden die er definitief mee gingen stoppen. Speciaal voor hen werd de Bônnekar van stal gehaald en werden daarmee persoonlijk thuis opgehaald. Tezamen met hun partners werden ze ontvangen in zaal Thekes waar de Bônlander Hofkapel al gezellig zat te spelen. De receptie was druk bezocht en o.a. wethouder Jan van Loon sprak lovende woorden voor de aftredende leden.
 
Voordat er afscheid werd genomen stond er nog een officiële huldiging op het programma. Gradje Kersten zat namelijk 11 jaar bij de Raad van elf en werd daarom tezamen met zijn vrouw Anita in de bloemetjes gezet. Voorzitter Marcel van Brakel dankte beiden voor hun inzet en de Herpse Burgemèster John van den Broek onderscheidde Gradje met een herinneringsspeldje.
 
Na deze huldiging was het tijd voor afscheid. Als eerste werd afscheid genomen van Prins Toon d'n Derde. Opperbôn Theo Arts bedankte Prins Toon namens de Stichting en de raad van elf en overhandigde hem enkele leuke cadeaus. Toen was de beurt aan Prins Toon. Hij dankte iedereen voor het schitterende jaar dat hij had gehad en een speciaal woord van dank ging uit naar zijn eigen Prinses Truus, adjudant Patrick en blaaskapel 'de Sliepse'. Zoals in zijn hele ambtstermijn, was ook nu de Prins weer in voor een geintje. Niemand minder dan Sinterklaas zelf, had hij uitgenodigd om cadeautjes uit te delen aan alle raads- en bestuursleden.
 
Daarna was het woord weer aan voorzitter Marcel van Brakel. Het huldigen van Gradje Kersten en het afscheid nemen van de Prins & Adjudant waren zijn laatste officiële taken als voorzitter. Na 2 jaren Prinsenschap en 5 jaren besturen had ook hij besloten er een punt achter te zetten. Marcel bedankte alle vrijwilligers die het mogelijk maken om carnaval Herpen te organiseren en alle raads- en bestuursleden voor het in hem gestelde vertrouwen als voorzitter. Daarna gaf hij de microfoon over aan de nieuwe voorzitter Leon Megens en wenste hem en zijn vernieuwde bestuur, heel veel succes toe.
 
De kersverse voorzitter Leon Megens kon meteen aan de bak. Samen met Opperbôn Theo bedankte hij de stoppende raads- en bestuursleden en hun partners, dat waren; Toon Kersten, Gradje & Anita Kersten, Jan & Dorethé Raaijmakers, Ronnie & Daniëlle Louwrenssen, Geert & Monique School, Jolanda Megens, Dorathé & Tonnie Franken en Marcel en Joanita van Brakel. Namens de Stichting kregen alle leden een schitterende oorkonde. Iedere oorkonde was uniek en op de persoon afgestemd en ontworpen. Daarnaast ontvingen zij vanuit de raad van elf een fles 'speciaal bier' met daarop een prachtig persoonlijk foto-etiket. Vanuit de gemeente Oss was wethouder Jan van Loon aanwezig om de stoppende leden toe te spreken, te bedanken voor hun inzet en te onderscheiden in de orde van de Herpse Zwaan. Hij roemde Herpen om zijn vrijwilligers in het algemeen maar vooral ook de vrijwilligers die een helpende hand bieden in de organisatie van Carnaval Herpen. Verder gaf hij aan zijn best te doen om te kijken of er nog een extra budget was voor Carnavalsloods van Herpen. Met deze opmerking scoorde hij een groot applaus van het aanwezige publiek.
 
De afscheidsreceptie werd feestelijk afgesloten. Op speciaal verzoek van aftredend voorzitter Marcel van Brakel waren Blaaskapel Bôn Betôôzie & de Sliepse gekomen om samen met de Bônlander Hofkapel één gezamenlijk nummer te spelen. Dat was het nummer 'Carnaval vierde noit alleen'. Het nummer wat de drie Blaaskapellen 7 jaar geleden ook gezamenlijk hadden gespeeld tijdens de het 44-jarig bestaan van Stichting Carnaval. Veel van de stoppende leden hebben dit nummer de laatste jaren tijdens de carnaval, tot in de nachtelijke uurtjes gezongen en deden dat nu nog één keer. Voor Marcel was hiermee de Cirkel rond.
 
Stichting Carnaval dankt iedereen die de moeite heeft genomen aanwezig te zijn bij deze afscheidsreceptie en daarmee hebben gezorgd voor een geslaagd afscheid van Prins Toon d'n Derde, Adjudant Patrick en de gestopte raads- en bestuursleden.
 
voor foto's klik hier
 
Stichting Carnaval Herpen