Diner Pensant dorpsraad herpen

<<

Bijzondere laatste vergadering van Dorpsraad Herpen op 14 december 2010 in de huidige samenstelling.

Om de zittingsperiode van de Dorpsraad Herpen op een passende manier af te sluiten wordt er op

dinsdag 14 december in het Dienstencentrum Maasland, St. Sebastianusstraat 5 in Herpen een speciale vergadering gehouden. In recreatiezaal D'n Herd wordt er vanaf 19.00 uur een zogenaamd Diner Pensant gehouden. Inwoners van het Dorpsraadgebied die in de afgelopen periode de Dorpsraad hebben geadviseerd en gesteund tijdens de vergaderingen , worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze laatste bijeenkomst. Tijdens de verschillende gangen van het diner blikken, de deelnemers terug op de afgelopen periode en opperen nieuwe idee├źn voor de komende periode.

De volgende vragen zullen ter discussie worden gelanceerd:
Hoe heeft u de vorige periode ervaren? Welke zaken dienen te worden aangepakt? Wat moet in onze dorpen verbeterd worden en op welke wijze? Welke bijdragen kunnen de aanwezigen zelf leveren? Op welke wijze zou de Dorpsraad in de nieuwe periode bijeenkomsten kunnen organiseren? Een groot aantal personen die regelmatig op de vergaderingen geweest zijn, zijn al persoonlijk benaderd. Wellicht hebben mensen die een uitnodiging hebben ontvangen zich nog niet opgegeven, Dat kan nog wel, maar wel op korte termijn. Daarnaast zullen er zeker nog mensen zijn, die weliswaar door omstandigheden geen uitnodiging hebben ontvangen maar zich zeker geroepen voelen om aan deze laatste bijeenkomst deel te nemen. U kunt reageren door u aan te melden via het volgende e-mailadres

m.isakh@oss.nl of schriftelijk dan wel telefonisch bij Bert van der Linden Dr. Ruijsstraat 11 5371 PS Overlangel tel.: 0486 411443
De (muzikale) ontvangst is vanaf 18.15 uur. Om 19.00 uur begint het diner. Let op, meldt u snel aan want het aantal plaatsen is gelimiteerd.