Cursus Communicatie en PR voor vrijwilligers(organisaties)

<<
Op dinsdag 8 en dinsdag 15 februari wordt 's avonds in het gemeentehuis in Oss een korte cursus gegeven over Communicatie en PR. Vrijwilligers(organisaties) kunnen zich voor deze gratis cursus aanmelden.
Cursus Communicatie én Public Relations
Communicatie met de buitenwereld, maar ook met eigen leden, interne werkgroepen en bestuur, is voor vrijwilligersorganisaties zeer belangrijk. Goede communicatie en public relations kan het draagvlak voor de organisatie vergroten. Het biedt kansen voor het bereiken van een grotere doelgroep en het werven van vrijwilligers. Samenwerking met andere organisaties en overheid is makkelijker als voor iedereen duidelijk is waar je voor staat.
In de cursus Communicatie en PR geven we tips en adviezen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Onderwerpen zijn interne communicatie, imago en huisstijl, pers en publiciteit, Social Media.
Aanmelden
Aanmelden voor de cursus Communicatie en PR voor vrijwilligers(organisaties) kan tot 2 februari. U kunt hiervoor bellen naar 0412-692080 of mailen naar info@steunpuntoss.nl. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 20, dus wees er snel bij, want vol=vol.
Jaar van het Vrijwilligerswerk
2011 is het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk. In dit jaar is er extra aandacht voor het vrijwilligerswerk en extra waardering voor de vele actieve vrijwilligers. Ook in Oss willen wij vrijwilligers laten zien hóe belangrijk zij zijn.
De gemeente Oss draagt hier in 2011 graag één of meer steentjes aan bij! Bijvoorbeeld door het bieden van ruimte in het gemeentehuis voor de cursus Communicatie en PR,die in februari door het Vrijwilligerspunt Oss i.s.m. de afdeling Communicatie van de gemeente Oss wordt georganiseerd. Medewerkers van die afdeling willen hun deskundigheid en ervaring graag delen met Osse vrijwilligers. Zij ontwikkelen de cursus en voeren deze uit.