Aanmelden optocht Bônneland

<<
Beste Carnavalvierder,
 
Het aftellen is weer begonnen, nog maar … dagen te gaan om de mooiste optocht in de regio te zien!
Onze nieuwe Prins is weer bekend. De carnavalskrant ligt bij de drukker. De oproep voor artiesten voor de Pronkzittingen is weer geplaatst.
De bouwers hebben hun ideeën weer op papier gezet. De commissie optocht heeft haar eerste vergadering weer gehad.
Iedereen is weer volop in de weer om van carnaval 2011 een grandioos jaar te maken. Een onderdeel hiervan is de optocht. En om deze te doen slagen hebben wij deelnemers nodig.
 
Dus ik nodig jullie weer uit om je aan te melden voor deelname aan de optocht op zondag 6 maart 2011.
LET OP: bij aanmelding een toelichting geven over het onderwerp. Deze toelichting is bestemd voor de juryleden, zodat zij nog beter kunnen jureren. Ook willen we dit jaar een omroeper langs de route gaan gebruiken zoals vermeld in bijgevoegde notulen d.d. 15 november 2010. Hij en/of Zij zal ook gebruik gaan maken van jullie toelichting tijdens de optocht. Dus graag deze ook aan ons te verstrekken.
 
Tevens sluit ik een formulier met enkele aandachtspunten voor de wagenbouwers bij en de notulen van de vergadering met clubs d.d. 15 november 2010. De gemaakte afspraken gelden voor een ieder die aan de optocht deel neemt. Nog vragen c.q. opmerkingen met betrekking tot de optocht…..stel ze aan de commissie optocht.
 
Klik hier voor het aanmeldingsformelier, en voor de notulen d.d. 15 november 2010
 
Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk jullie aanmeldingsformulier en toelichting zodat de leden van bouwcommissie hun ronde kunnen doen.
 
Met vriendelijke groet,
Stichting Carnaval Herpen
Leon Megens
Pastoor Strijboschstraat 24
5373EJ Herpen
Tel: 0486-850207