Ridder Bert v.d.Linden

<<

Ridder in Orde Oranje-Nassau

Bert van der Linden (60) uit Overlangel. Werkzaam in het primair onderwijs. Ontplooide/ontplooit de volgende onbezoldigde activiteiten:
1961 – heden: Actief lid van de Muziekvereniging St. Hubertus. Er kan altijd een beroep op hem worden gedaan bij het organiseren van activiteiten en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten.
1966 – heden: Secretaris van de Bônlander Hofkapel. De kapel is een onderdeel van Muziekvereniging St. Hubertus. Hij is verantwoordelijk voor alle pr-activiteiten en regelt de afspraken rondom optredens. Een van de hoogtepunten van het jaar is de muzikale omlijsting van het carnavalsgebeuren. Ook zijn jarenlang inbreng tijdens de pronkzitting is erg groot.
1970 – 2006: Dirigent van het jongerenkoor Forte Vicante, voorheen het jongerenkoor Overlangel, Neerloon en Keent. Elke week werd geoefend en regelmatig werd er opgetreden in diverse kerken, verzorgingshuizen en tijdens diverse plaatselijke activiteiten. Naast het dirigeren en het regelen van optredens was hij ook actief met het uitzoeken van geschikte liederen en muziek.
1974 – 1994: Bestuurslid van de Stichting Jeugdbelangen Overlangel. Naast zijn bestuurlijke taken was decorandus ook actief met het organiseren van allerlei activiteiten (de zeskamp, de vossenjacht, disco-avonden).
1986 – heden: Correspondent voor het Brabants Dagblad voor de kernen Herpen en Overlangel.
1989 – heden: Vrijwilliger bij het dienstencentrum BrabantZorg. Hij is de sleutelfiguur tijdens het jaarlijkse hoogtepunt 'de Zomermarkt'. De opbrengst komt ten goede aan het welzijn van de 80 bewoners van het zorgcentrum en de bijbehorende servicewoningen. Sinds kort is decorandus ook voorzitter van de cliëntenraad van Maasland.
1989 – heden: Vrijwilliger bij de Stichting Herpen in Woord en Beeld. Decorandus was onder andere actief betrokken bij de totstandkoming van het boek 'Herpen, een eeuw in woord en beeld'. Daarnaast is hij op vele andere terreinen binnen de stichting actief.
1991 – heden: Vrijwilliger bij Vereniging Avondmarkt. Deze opbrengst van de verkoop van tweedehandsgoederen komt geheel ten goede aan de plaatselijke gemeenschap. Decorandus zorgt voor de muzikale invulling en is ook actief als marktmeester.
2003 – 2010: Lid van de dorpsraad Herpen. Hij heeft zich onder andere ingezet voor de totstandkoming van het dorpsplan. Binnen de dorpsraad verzorgde hij ook de communicatie en was actief betrokken bij advisering aan het college.