Herinrichting Ruttenwiel Herpen

<<
De gemeente Oss start maandag 23 mei met de herinrichting van de voormalige stortplaats Het Ruttenwiel aan de Erfdijk in Herpen. Dit project maakt deel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd.


. Stortplaats
Begin jaren zeventig is Het Ruttenwiel gebruikt voor het storten van huishoudelijk afval. Het 'wiel' werd  later volledig gedempt en afgedekt met een grondlaag. Op deze  grondlaag zijn vervolgens populieren geplant. In de loop der jaren ontstond op deze locatie ruigtebegroeiing en raakten de populieren in verval. De gemeente Oss heeft een hergebruikplan opgesteld om het Ruttenwiel weer in vroegere glorie te herstellen als natuurgebied.
De voormalige stortplaats wordt in zijn geheel ontgraven. De vrijkomende materialen worden door een zeefinstallatie afzonderlijk gescheiden in zand, puin en overig huishoudelijk afval (onder meer plastic).  De stortmaterialen worden grotendeels afgevoerd en een deel van het vrijgekomen zand wordt als ophoging van het terrein teruggebracht. Het wiel wordt vervolgens onder talud ontgraven en er wordt een kleilaag aangebracht. Voor de eindafwerking wordt de locatie voorzien van een schone laag grond.