Bedankje !!!

<<
BEDANKT
Op zondag 22 mei 2011 hebben de kinderen van groep 4 van basisschool
't Schrijverke in Herpen hun communie gedaan. Daarvoor willen wij alle mensen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk bedanken. Natuurlijk ook ons spaardoel: Thomashuis Herpen. Voor het Thomashuis is een bedrag gespaard van € 234,60. Allemaal ontzettend bedankt!
Communicanten en werkgroep communie.