Ontwerp bestemmingsplan Kom Herpen 2011

<<
Tussen 16 juni en 28 juli ligt het Ontwerp bestemmingsplan Kom Herpen 2011 ter inzage voor inspraak.
Hieronder de verwijzingen naar de officiële documenten van de gemeente Oss (dus betrouwbare bestanden)
Het ontwerp bestemmingsplan is HIER te lezen.
Nieuwe ontwikkelingen die in het plan worden opgenomen zijn weergegeven in hoofdstuk 7 Verdere bijlagen bij het plan zijn HIER te vinden onder hoofstuk 7.1.5.
De nieuwe plankaart is HIER te bekijken.
De inspraakreacties uit het voorontwerp en de reacties van de gemeente daarop zijn HIER te lezen.
Wilt u een zienswijze indienen dan leest u HIER hoe u dat moet doen. Inspraakreacties uit het voorontwerp tellen niet mee als zienswijze op het ontwerp. U moet deze zienswijze dan opnieuw kenbaar maken.
Voor het plan St. Sebastianusstraat – Waterstraat kan nog inspraak ingediend worden tot 30 juni, zie HIER
Voor nadere toelichting kunt u eventueel mailen met dorpsraadherpen@gmail.com
of bellen naar de secretaris Pieter Pelders : 06-17218615