Burgemèsterskandidaten Bônneland stellen zich voor

<<
Op carnavalsdeinsdag 21 februari 2012 kiezen de stemgerechtigde vrouwen van Herpen weer een nieuwe Burgemèster. De laatste dag van de Carnaval is een dag vol lol, vurige campagneliederen en leuzen, een grote karavaan trekkend van stemlokaal naar stemlokaal, uniek in Nederland, spanning ten top, ja echt een geweldige mooie dag.
Tot nu toe hebben zich 3 kandidaten opgegeven. Erwin Raaijmakers namens de cv Ût kûmt 'r oan en Herpinia 3, Jeroen Kuijpers en Guus van der Loop namens cv Schôn Gedon.  
 
In deze tekst zullen de strijdlustige heren zich even voorstellen en toelichten waarom de vrouwen op hen moeten stemmen.