Communiecanten!

<<
Op zondag 15 april 2012 hebben de kinderen van groep 4 van basisschool
't Schrijverke in Herpen hun communie gedaan. Daarvoor willen wij alle mensen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk bedanken. Natuurlijk ook ons spaardoel: www.goodbears.nl. Voor de stichting goodbears is een bedrag gespaard van
€ 256,00. Hiervoor zijn beren aangeschaft die zijn overhandigd tijdens de Communieviering. Allemaal ontzettend bedankt!
Communicanten en werkgroep communie.