Opera "LOT "

<<
In Herpen is  Ons Klupke 10 jaar geleden gestart. Deze club biedt veel mooie activiteiten voor mensen met een beperking. Dit jaar is het feest en dat wordt op bijzondere wijze gevierd. Veel sponsors en vrijwilligers maken een theaterproject mogelijk.
Na een uitnodiging aan de leden van Ons Klupke met het idee, het opzetten van een theatergroep, hebben zich 13 acteurs aangemeld.
Na vele maanden van voorbereiding en fanatiek repeteren, wordt op zaterdag 16 juni, aanvang 20.00 uur, in Dorpshuis 't Slotje de opera "LOT" uitgevoerd.
Het is een eenmalig optreden en een wereldpremière van deze unieke opera, uitgevoerd door mensen met een beperking, geassisteerd door vrijwilligers.
Het stuk is geschreven en geregisseerd door Anke Schamp.
De opbrengst van de uitvoering gaat naar Ons Klupke in Herpen en daar worden weer activiteiten en de feestelijkheden mee bekostigd.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij warenhuis Ad v.d.Oever te Herpen.