Dorpsraadsvergadering over gemeentelijke bezuinigingen, zelfredzaamheid en zelfsturing

<<
Aan de bewoners van het dorpengebied Herpen,

Dinsdag 26 juni jl. heeft Dorpsraad Herpen een thema-avond georganiseerd over onder andere de gevolgen van de bezuinigingen voor de dorpen. Over de taken en de rolverdeling van overheid, Dorpsraad en burgers is flink gediscussieerd. De Vereniging van Kleine Kernen heeft een betoog gehouden over de taken waar de dorpen in de toekomst mee te maken krijgen. Vanuit de gemeente heeft de wethouder laten weten dat er in de toekomst niet meer overal geld voor is. Het gemeentebestuur wil graag meedenken, hoe de overdracht van taken naar burgers voor alle partijen op een respectabele manier geregeld kan en moet worden. De beleidsmedewerker van stadsbeleid deelde mede dat er een notitie voor het college in voorbereiding is waarin reeds een aantal aspecten aandacht krijgen.

Dorpsraad Herpen heeft deze thema-avond gehouden om samen met u een advies uit te brengen aan de gemeente over de randvoorwaarden en faciliteiten die nodig zijn om bewoners te motiveren samen actief te zijn in hun dorpen. Niet afwachten maar pro-actief reageren.

Tijdens de avond is een stelling besproken over een ervaringsproject. De Dorpsraad wil samen met de bewoners de rotonde bij de Schaijksestraat als project operationeel maken. Zijn wij als Dorpsgebied in staat om deze Rotonde zelf in te richten en te onderhouden en wat hebben wij daar voor nodig.

U hebt samen met ons gediscussieerd of u bent vaste bezoeker van onze Dorpsraad. Graag willen wij U vragen of u bereid bent zitting te nemen in een projectgroepje om idee├źn uit te wisselen, en om samen te werken aan het realiseren van een dergelijke activiteit. We willen de opgedane ervaringen, verbeterpunten, risico's en meerwaarde graag opnieuw bespreekbaar maken met de gemeente.

Hebt U belangstelling om in dit project of een ander project mee te praten, laat het ons dan weten.
Wij nemen dan contact met u op.


Namens de Dorpsraad Herpen.

P. Pelders, Secretaris.
T. de Hosson Voorzitter.