Ons Klupke bestaat 10 jaar

<<
Ons Klupke: een begrip in Herpen en omgeving: in 2002 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een enthousiaste vrijetijdsclub voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit de hele regio. Tot die datum was er binnen de toenmalige gemeente Ravenstein nog weinig tot niets georganiseerd voor mensen met een handicap. Ons Klupke is ontstaan op initiatief van enkele ouders met ondersteuning van MEE om deze leemte op te vullen.
Omdat het ledenaantal flink gestegen is in die 10 jaar tot zo'n 42 leden, zijn er drie groepen samengesteld, de jongerengroep, de tussengroep en de ouderengroep. Per groep worden afgestemde activiteiten ondernomen, maar soms komen alle leden bij elkaar, zoals met carnaval en kerst, hetgeen een gezellige drukte teweeg brengt!
Het jaar 2012 staat voor Ons Klupke uit Herpen in het teken van het 10-jarig bestaan.
In juni hebben we al van de eerste activiteit in dit kader kunnen genieten, n.l. de opera LOT, uitgevoerd door leden en vrijwilligers van Ons Klupke, hetgeen een groot succes was!
Intussen zijn ook de voorbereidingen voor de viering van het 10-jarig jubileum in volle gang.
Er zijn een aantal werkgroepen gevormd die ieder een eigen taak hebben.
Op vrijdag 24 augustus wordt er in dorpshuis 't Slotje, de thuisbasis van Ons Klupke, een feestelijke receptie gehouden, van 19.00 tot 21.00 uur, waarbij iedereen van harte welkom is. Tijdens deze receptie kunt u een kijkje nemen bij diverse stands, waar u kunt zien wat voor activiteiten er zoal ondernomen worden bij Ons Klupke .
Op 1 september staat er een feestdag gepland voor alle leden en vrijwilligers van Ons Klupke. De werkgroep houdt nog angstvallig geheim wat er zoal staat te gebeuren, maar dat het gezellig gaat worden is een vaststaand feit!
De komende tijd gaat u vast nog meer horen en zien van dit jubileum, maar noteert u alvast 24 augustus in uw agenda: receptie Ons Klupke 19.00 – 21.00 uur!