Adoptie rotondes in Herpen.

<<

In navolging van veel omliggende gemeentes, biedt ook de gemeente Oss nu de mogelijkheid om een rotonde te adopteren. De staat waarin de twee Herpense rotondes zich bevinden, is al jaren lang een doorn in het oog van veel bewoners.

Nu alle gemeentes sterk bezuinigen op hun uitgaven voor het onderhoud van de openbare ruimte, was dit aanleiding voor Dorpsraad Herpen om hierover met de gemeente Oss in gesprek te gaan.

Dit heeft ertoe geleid dat de plaatselijke ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om voor langere tijd het onderhoud van de rotondes op zich te nemen, in ruil voor het plaatsen van een kleine reclameboodschap.

Deze week is per mail een brief naar alle locale ondernemers gestuurd, waarin wordt uitgelegd op welke manier zij zich kunnen aanmelden om een rotonde te adopteren.

Bent u ondernemer binnen het dorpsraadgebied Herpen, en heeft u deze brief niet ontvangen, maar heeft u wel interesse, dan kunt u contact opnemen met de dorpsraad via het volgende e-mailadres: dorpsraadherpen@gmail.com.