WWW.DORPSRAADHERPEN.NL

<<
De Dorpsraad Herpen heeft een eigen website opgezet. Aanleiding daartoe was het feit dat door bezuinigingen bij de gemeente dorpsraden voortaan zelf verslagen en agenda's voor de openbare vergaderingen moeten opstellen en dat deze niet meer op de site van de gemeente Oss worden geplaatst. Daarnaast willen we meer info bieden aan onze bewoners over allerlei projecten waar we mee bezig zijn en over de voortgang en resultaten van de verschillende klankbordgroepen.
Jarenlang zijn we te gast geweest op de site van de ondernemersvereniging - www.HerpenOnline.nl - maar met een eigen site zijn we flexibeler in de inrichting, in de mogelijkheden en in het up-to-date houden van al deze informatie. Uiteraard blijven we alle nieuwsberichten ook plaatsen op de site van de ondernemersvereniging maar voor verdere info wordt dan doorverwezen naar www.dorpsraadherpen.nl
Tevens nogmaals uw aandacht voor onze thema-avond over Inbraakpreventie, aanstaande dinsdag om 20.00 uur in 't Slotje