Herpen zorgt voor elkaar

<<

Mensen die zorg nodig hebben, moeten van de regering steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar wie gaat dan voor hen zorgen? Kinderen hebben het druk met hun werk en eigen gezin en wonen vaak niet meer in het dorp. Elke dag komen zorgen lukt niet. Op de thuiszorg wordt bezuinigd, dus ook daar is maar beperkt hulp van te verwachten. Het verzorgingshuis is alleen nog voor mensen die zeer zware zorg nodig hebben. Mantelzorgers doen al heel veel, maar dreigen overbelast te raken als er geen ondersteuning komt. Ook de dagbesteding gaat verdwijnen door bezuinigingen. Kortom, als er niets gebeurt dreigen deze mensen in hun eigen huis te verkommeren.
Dorpsraad Herpen en de KBO vinden dit een onwenselijke ontwikkeling en hebben besloten de thema-avond van 3 december aan dit onderwerp te wijden. Herpen is natuurlijk niet het enige dorp waar deze problemen spelen. In Schaijk, Reek en Zeeland hebben de mensen gekozen voor een zorgcoöperatie. Dit houdt in dat mensen met elkaar voor elkaar zorgen. Ieder doet wat hij/zij wil of kan doen. Dat kan variëren van een praatje maken tot het meedoen aan een vervoersdienst of boodschappendienst. Het doel is dat mensen die zorg nodig hebben niet vereenzamen en gewoon bij het dorpsleven betrokken blijven. Het is een aanvulling op bestaande professionele zorg.
Tijdens de thema-avond van 3 december vertellen deskundigen wat er allemaal gaat veranderen en welke consequenties dat heeft. Vervolgens wordt een presentatie gegeven over wat een zorgcoöperatie is en hoe deze een oplossing kan bieden voor de geschetste problemen. Tijdens een discussieronde wordt besproken wat u van dit idee vindt. Er wordt uitgebreid de tijd genomen om met u van gedachten te wisselen hoe we samen in Herpen kunnen zorgen dat niemand in huis hoeft te verkommeren. De dorpsraad weet dat Herpen een dorp is waar men van aanpakken weet en zorgzaam is voor elkaar. Samen moeten we toch tot een goede oplossing kunnen komen.
Tijdens de afsluitende forumdiscussie kunnen vragen gesteld worden aan deskundigen. Er zijn ook mensen van de zorgcoöperatie Schaijk aanwezig, waar u met uw praktische vragen terecht kunt.
Het is een probleem dat iedereen aan gaat, niet alleen ouderen. Wij hopen u dan ook in grote getale te mogen verwelkomen op 3 december om 20.00 uur in Dorpshuis 't Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen.