Informatieavond zorgcoöperatie Herpen e.o. groot succes

<<
Herpen gaat aan de slag met een zorgcoöperatie! Vrijwel alle 150 aanwezigen stemden in met het plan van de dorpsraad Herpen en de KBO. Voorzitter Theo de Hosson wil dat de zorgcoöperatie in april 2014 gaat draaien.

Op 3 december j.l. puilde de grote zaal van 't Slotje uit van de belangstellenden die voor de informatieavond over de zorgcoöperatie waren gekomen. Velen maakten zich zorgen over de grote veranderingen die ons staan te wachten. Huisarts Olde Loohuis liet zien het aantal 65+'ers in twintig jaar tijd verdubbelt en dat geldt ook voor het aantal 85+'ers. In diezelfde tijd neemt het aantal 40- tot 55-jarigen af met een kwart. Door de hogere leeftijd zullen meer klachten als eenzaamheid en vergeetachtigheid voorkomen. Hulp is dus nodig. Maar wie zal voor onze ouderen en zieken gaan zorgen?
Er is minder geld voor zorg beschikbaar en een plaats in het zorgcentrum is er alleen voor de zware gevallen, voor mensen die onmogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, vertelde mevrouw Pander van het dienstencentrum. De gemeente zal en kan minder ruimhartig zijn met het toekennen van voorzieningen. Ze zal eerst vragen wat men zelf nog kan, zo nodig met hulp van de omgeving. Er zal een zwaarder beroep op mantelzorg worden gedaan. De mensen moeten zo lang mogelijk zelf de regie in handen houden en zelf regelen wat nodig is, aldus wethouder Peters.
Het kernwoord in de presentaties was 'samen'. Het wordt allemaal minder, maar samen kunnen we er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk op een plezierige manier in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Een zorgcoöperatie is een manier om dat mogelijk te maken. Het biedt een plek om elkaar te ontmoeten, voor een praatje en een kopje koffie of om ervaringen uit te wisselen. Praktische diensten, zoals een boodschappendienst, vervoersdienst en klussendienst bieden een welkome ondersteuning voor zorgbehoevenden, maar kunnen ook mantelzorgers ontlasten.
De dorpsraad zegde toe voortvarend aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor de zorgcoöperatie. Binnenkort kan iedere inwoner van Herpen, Koolwijk, Neerloon, Overlangel en Keent een formulier in de bus verwachten. Hierin wordt kort uitgelegd wat de zorgcoöperatie inhoudt. U wordt gevraagd of u lid wil worden en/of een handje wil helpen.
Herpen is een krachtig en sociaal dorp. Dat geldt ook voor de andere dorpen in ons gebied. Samen zijn we zeker in staat de zorgcoöperatie tot een succes te maken.