“Dorpsraad adviseert verplaatsing school naar Wilgendaal”

<<
Tijdens een drukbezochte vergadering in Dorpshuis 't Slotje heeft de voorzitter van de Dorpsraad Herpen, Theo de Hosson afgelopen dinsdag het advies voor de Voorzieningenkaart 2030 voor het dorpengebied Herpen overhandigd aan wethouder Jan van Loon. De voorzieningenkaart is een overzichtskaart waarop de maatschappelijke voorzieningen per kern staan die nodig geacht worden in 2030. De gemeente Oss had dorpsraadgebied Herpen in 2013 aangewezen als pilot om als eerste een advies hierover uit te brengen.
De aanloop naar dit advies was een intensieve zoektocht naar oplossingen om onze voorzieningen (dorpshuis, school, sportaccommodaties) zo efficiënt mogelijk te gebruiken met het doel de leefbaarheid nu en in de toekomst zo goed mogelijk te ondersteunen en waar kan te versterken. Deze zoektocht is uitgevoerd door twee werkgroepen, één voor Herpen en één voor Overlangel. In deze werkgroepen zaten onder andere vertegenwoordigers uit besturen van dorpshuis, sportverenigingen, KBO's, school en ondernemersvereniging, maar ook enkele horeca-ondernemers en vertegenwoordigers uit zorg en welzijn.
De dorpsraad kwam met twee concrete adviezen aan het College.
Het eerste advies ging over de basisschool in Herpen. “Investeer niet in renovatie van de huidige basisschool, maar bouw een nieuwe duurzame basisschool met gymzaal in Wilgendaal nabij het sportpark van Herpinia.” Daar is voldoende parkeergelegenheid voorhanden en het biedt de mogelijkheid om de kantine van Herpinia multifunctioneel te gaan gebruiken als accommodatie voor buitenschoolse opvang.
Het tweede advies betreft de samenwerking tussen de sportverenigingen TOG en OKSV in Overlangel. “Pas de accommodatie van TOG aan zodat ook de seniorenafdeling van OKSV van dit sportpark gebruik kan maken”. De jeugdafdeling van OKSV werkt momenteel al samen met Herpinia en dit zal verder uitgebouwd worden. Met deze integratie komt het huidige sportpark van OKSV te vervallen en dit biedt mogelijkheden voor extra woningbouw in Overlangel.
Daarnaast heeft de dorpsraad aangegeven om Dorpshuis 't Slotje te behouden als ontmoetingsruimte voor Herpen en ziet ze graag dat de basisschool in Overlangel – die aan het eind van het schooljaar gaat sluiten – als ontmoetingsruimte voor Overlangel Neerloon en Keent behouden kan blijven. Het komende jaar gaat de Dorpsraad en de werkgroepen daarmee verder aan de slag om dat vorm te geven.
Wethouder Jan van Loon was erg blij met dit advies, hij complimenteerde de Dorpsraad en de werkgroepen met dit degelijke werk. Hij gaat dit advies met zijn ambtenaren en de gemeenteraad bespreken en koppelt de reacties terug naar de Dorpsraad.